Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2014

psychotropowa
Reposted fromshakeme shakeme viaIrritum Irritum
5689 aba7 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
psychotropowa
psychotropowa
tego już nie zmienisz
wszystko się już stało
— Artur Rojek
psychotropowa
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
Chcę wyjechać stąd. Teraz. Zaraz. Natychmiast.
Reposted fromaneth aneth viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
7314 2903
Reposted fromjustMeee justMeee viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
8502 3ebb
psychotropowa
1182 77e4
¡hola!
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao viahotcake hotcake
psychotropowa
psychotropowa
0863 a8c7
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viasamozatrucie samozatrucie

Przypominam sobie sny o pięknej przyszłości, do której wszystkie drzwi są zamknięte już bezpowrotnie.

— Pezet - Źrenice
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viasamozatrucie samozatrucie
psychotropowa
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnivea nivea viasamozatrucie samozatrucie
4931 a7a8 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaswidron swidron
psychotropowa
Diabeł nie śpi z byle kim.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted frompannaklio pannaklio viaExfeletes Exfeletes
9413 cf6b 500
psychotropowa
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromIriss Iriss viasapnai sapnai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl